Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết - Phần 1

Viết bởi  Monday, 13/07/2015
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Webvn sẽ gửi tới các bạn đọc tuyển tập những lỗi thường gặp xảy ra trong quá trình phát triển và duy trì website sử dụng CMS joomla. Dưới đây là hai lỗi cơ bản trong admin và server là sửa lỗi không thể di chuyển tập tin khi cài đặt mở rộng trong joomla 3.x, và sửa lỗi kết nối dữ liệu trong joomla.

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

1.  Sửa lỗi không thể di chuyển tập tin khi cài đặt mở rộng trong joomla 3.x

Khi cài đặt bất kỳ thành phần mở rộng joomla, bạn nhận được lỗi cảnh báo:” Cảnh báo, không thể di chuyển tập tin!” thông báo lỗi như hình ở dưới.

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

Khi bạn nhận được phản hồi lỗi này từ CMS joomla bạn nên chú ý đến thư mục tmp trong joomla 3.x.

Tmp thư mục an toàn cho rằng thư mục tạm thời này được sử dụng cho mục đích nhỏ và các tập tin được lưu trữ trong thư mục này có nhiều khả năng bị xóa hoặc di chuyển đến một vị trí lâu dài hơn gần như ngay lập tức sau khi được đặt trong thư mục tmp. Các thư mục tmp được định nghĩa trong file configuration.php tại dòng:

public $tmp_path = '/home/hello_world/public_html/hellow_world/tmp';

Chúng tôi quét tất cả trong các tập tin trong joomla và tham khảo các thư mục temp, và nó xuất hiện trong hầu hết các trường hợp, các thư mục tmp được sử dụng để trích xuất các tập tin nén. Ví dụ nếu bạn tải lên một thành phần trong một định dạng.zip, joomla sẽ sử dụng thư mục tmp để giải nén các nội dung của tập tin.

Bây giờ chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi bằng cách: Đăng nhập vào admin, chọn System -> Global configuration -> server -> path vào thư mục temp, nhập đường dẫn đầy đủ đến thư mục tmp của bạn sau đó nhấn nút save ở phía trên bên trái của trang.

Theo mặc định nó sẽ được thiết lập để (path/to/Joomal)/tmp. Nếu như thư mục temp mới không tồn tại , joomla 3.0 sẽ cố gắng để tạo ra nó cho các lần sau.

2.  Sửa lỗi kết nối cơ sở dữ liệu trong joomla

Joomla 2.5 sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ phần lớn nội dung của một trang web. Ví dụ, bạn tạo một bài viết mới, vài viết được ghi vào cơ sở dữ liệu. Khi cơ sở dữ liệu là rất quan trọng cho joomla chạy, nếu joomla không thể kết nối với cơ sở dữ liệu cà truy cập thông tin của bạn, bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu liên quan đến các thông báo lỗi trên trang web của bạn. Error: Database connection error (2): Could not connect to MySQL in Joomla 2.5 (1:lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, (2) không thể kết nối tới MySql trong joomla 2.5)

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

Trong joomla 3.x bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau : Error: Error displaying the error page: Application Instantiation Error: Could not connect to MySQL

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

Lý do xuất hiện thông báo lỗi này là do trong file configuration.php bạn cấu hình cơ sở dữ liệu sau tên người dùng hoặc máy chủ. Giải pháp dành cho lỗi này, mở file configuration.php tìm dòng lệnh

public $user = 'user_name';
public $password = 'user_password';
public $host = 'localhost';

Hãy cấu hình với các thiết lập chính xác.

Một lỗi cũng khá phổ biến cho việc kết nối cơ sở dữ liệu trong joomla 2.5 là : Error: Database connection error (3): Could not connect to database.

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

Trong joomla 3.x bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau : Error displaying the error page: Application Instantiation

Khắc phục lỗi trong joomla bạn cần biết

Nguyên nhân gây ra dòng thông báo lỗi này do trong file configuration.php bạn cấu hình sai cơ sở dữ liệu. Giải pháp : mở file configuration.php tìm dòng:
public $db = 'st_metanic';

Hãy cấu hình lại với các thiết lập chính xác.

Ngoài ra có thể bạn sẽ còn gặp lỗi Error: MySQL server has gone away, nguyên nhân có một vấn đề với MySQL trên máy chủ, do đó không có sãn để sử dụng. Giải pháp: liên hệ với nhà cung cấp hosting web của bạn với các chi tiết cần thiết để sửa chữa.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

3 bước... để có một website

1

Lựa chọn

Thư viện website

Lựa chọn

2

Liên hệ

0462.531.865

Liên hệ

3

Sử dụng

Sử dụng

Mẫu website mới nhất